Bereid uw dossier voor indiening voor

Bereid uw dossier voor indiening voor

ECHA heeft een geharmoniseerd “Poison Centres Notification” (PCN)-formaat opgezet voor het verstrekken van de vereiste informatie aan gifcentra. Het formaat is online beschikbaar.

Het ECHA-portaal voor indiening, dat beschikbaar is op de website van de gifcentra van ECHA, is een online-instrument voor het opstellen en indienen van informatie in het geharmoniseerde formaat. ECHA heeft drie verschillende manieren geboden om voor te bereiden op de indiening van informatie bij gifcentra.

  • IUCLID Cloud voor gebruikers die hun kennisgevingen online willen opstellen.
  • In IUCLID 6 wordt gebruik gemaakt van een specifieke PCN-interface die gebruikers helpt hun informatie offline op te stellen. Kennisgevingen kunnen worden ingediend met behulp van de upload- en indieningsfunctie op het ECHA-portaal voor indiening.
  • Systeemintegratie voor geavanceerde gebruikers die rechtstreeks wensen te bewerken in XML-formaat, bijvoorbeeld wanneer industriële systemen de gegevens automatisch genereren. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina van het PCN-formaat.

Uw dossier kan via het ECHA-portaal voor indiening worden ingediend en ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde instanties van de lidstaten. Sommige lidstaten bieden u ook de mogelijkheid om informatie rechtstreeks bij hen in te dienen via hun eigen nationale indieningssystemen.

Voor alle indieningen geldt het geharmoniseerde PCN-formaat, ongeacht welke indieningsroute wordt gebruikt. ECHA heeft informatie verzameld over de uitvoering van het indieningsproces door de lidstaten — u kunt te weten komen welke lidstaten alleen indieningen via ECHA accepteren, welke lidstaten een vergoeding in rekening brengen en wanneer u overeenkomstig de nieuwe regels met uw kennisgeving kunt beginnen — zie het overzicht van de besluiten van de lidstaten.

Het ECHA-portaal voor indiening ondersteunt multimarktindieningen, wat betekent dat meerdere kennisgevingen efficiënt kunnen worden gedaan met één indiening bij alle lidstaten waar het product in de handel zal worden gebracht. Voor alle vrije tekstvelden, namelijk de toxicologische informatie, moet u nog steeds handmatig informatie in alle relevante talen invoeren.

Meer informatie over het ECHA-portaal voor indiening is beschikbaar op de speciale webpagina op de gifcentrawebsite van ECHA.

Prepare your submission - step 7