Publikácie

Nižšie je uvedený zoznam materiálov, ktoré majú podnikom pomôcť pri príprave a predkladaní informácií o nebezpečných zmesiach povereným orgánom.

Medzi publikácie patria návody a príručky pre nástroj Generátor UFI a formát oznamovania toxikologickým centrám (PCN) ako aj pre európsky systém kategorizácie výrobkov (EuPCS). Okrem toho sú k dispozícii semináre a webové semináre poskytujúce prehľad o nových právnych požiadavkách. Môžete si tiež pozrieť naše krátke úvodné animácie.

Categories Display