Publikácie

Publikácie – úvod

V publikáciách V skratke sa uvádza informatívna, no stručná séria informácií zameraných na konkrétne povinnosti podľa prílohy VIII.

V prípade záujmu o podrobnejšiu podporu týkajúcu sa našich nástrojov, ako je formát PCN, EuPCS, generátor UFI a portál agentúry ECHA na predkladanie informácií, si pozrite príslušné stránky pod záložkou Nástroje.