Publikácie

Nižšie je uvedený zoznam materiálov, ktoré majú podnikom pomôcť pri príprave a predkladaní informácií o nebezpečných zmesiach povereným orgánom.

Medzi publikácie patria návody a príručky pre nástroj Generátor UFI a formát oznamovania toxikologickým centrám (PCN) ako aj pre európsky systém kategorizácie výrobkov (EuPCS). Okrem toho sú k dispozícii semináre a webové semináre poskytujúce prehľad o nových právnych požiadavkách. Môžete si tiež pozrieť naše krátke úvodné animácie.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display