Smernice

Smernice

Prva različica Smernic o usklajenih informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči – Priloga VIII k uredbi CLP je bila objavljena marca 2019 po uradnem posvetovanju s partnerji agencije ECHA, tj. partnersko skupino strokovnjakov, forumom, pristojnimi organi držav članic in Komisijo. Prejete pripombe k osnutku besedila in odgovori agencije ECHA iz vseh faz posvetovanja so na voljo na spletišču agencije na strani o zaključenih posvetovanjih o smernicah.

Smernice o Prilogi VIII podpirajo uporabo Priloge VIII k uredbi CLP, ki določa zahteve in področje uporabe za predložitev informacij o nevarnih zmeseh imenovanim organom držav članic.

Najnovejša različica smernic o Prilogi VIII je na voljo na spletišču agencije ECHA na strani s smernicami o uredbi CLP.

Druge pomembne smernice vključujejo:

  • Smernice o označevanju in pakiranju v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) – na voljo na strani „Smernice o uredbi CLP“;
  • Smernice za zahteve za snovi v izdelkih – na strani Smernice o uredbi REACH;
  • Smernice za pripravo varnostnih listov – na strani Smernice o uredbi REACH.