Priprava in predložitev prijave centru za zastrupitve

Portal za predložitve agencije ECHA – besedilo na vrhu strani

IUCLID (enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah) je programska aplikacija za upravljanje podatkov o intrinzičnih in nevarnih lastnostih kemikalij. To obliko uporabljajo regulativni organi in kemična industrija pri izvajanju različnih regulativnih programov. Oblika za prijavo centrom za zastrupitve (PCN) je podsklop oblike IUCLID in se uporablja za pripravo informacij o zmeseh, razvrščenih glede nevarnosti za zdravje ali fizikalnih nevarnosti v skladu s členom 45 uredbe CLP in Prilogo VIII k navedeni uredbi.

Oblak ECHA je spletna storitev, ki podjetjem s sedežem v EU omogoča pripravo in predložitev dokumentacije PCN v obliki IUCLID. Za uporabo storitve morate najprej ustvariti račun pri agenciji ECHA in sprejeti pogoje. Pri delu v oblaku lahko enostavno preklapljate med storitvijo oblak IUCLID za pripravo dokumentacije in portalom za predložitve agencije ECHA za predložitev. 

Povezava do portala agencije ECHA za predložitve

Ključna podpora za pripravo in predložitev PCN

 

Dokumentacijo za PCN lahko pripravite v oblaku IUCLID, poleg tega pa tudi brez spletne povezave z namizno ali strežniško različico IUCLID 6, ki jo prenesete s spletišča IUCLID. Prepričajte se, da v svojem delovnem okolju uporabljate najnovejšo različico IUCLID 6. Dokumentacijo, ki jo ustvarite brez spletne povezave, lahko pozneje naložite na portal. 

Portal ob predložitvi na dokumentaciji samodejno izvede pravila oziroma preverjanja za validacijo PCN. Pred predložitvijo lahko za preverjanje dokumentacije uporabite validacijsko orodje v IUCLID. Ko je dokumentacija prestala validacijska preverjanja, je prijava na voljo imenovanim organom zadevnih držav članic, ki smejo dostopati do informacij, in sicer prek storitve eDelivery ali podatkovne zbirke prijav centrom za zastrupitve.

 

Portal agencije ECHA za predložitve olajša postopek predložitve, vendar o nadaljnjih informacijah o nacionalnih sistemih predložitve, pristojbinah, merilih sprejemljivosti in časovnicah presoja posamezna država članica. Za več podrobnosti glejte ključni dokument Pregled odločitev držav članic v zvezi z izvajanjem Priloge VIII k Uredbi CLP.

 

Podjetja lahko nalagajo in pošiljajo obvestila tudi v preskusnem okolju portala agencije ECHA za predložitve tako, kot bi bili na uradnem portalu. Celovita uporabniška izkušnja omogoča preskušanje različnih scenarijev predložitve in izvedbo celovitih validacijskih preverjanj dokumentacije. Izkoristite preskusno okolje in preverite delovanje portala, ne da bi imenovani organi in centri za zastrupitve prejeli zavajajoče ali testne podatke.