Obrazec za prijavo centru za zastrupitve

Oblika za prijavo centrom za zastrupitve

V obliki za prijavo centrom za zastrupitve (PCN) so strukturirane informacije o zmeseh, razvrščenih glede na nevarnost za zdravje ali fizikalne nevarnosti v skladu s členom 45 uredbe CLP in Prilogo VIII k navedeni uredbi.

Oblika temelji na XML in je združljiva z IUCLID ter na voljo v orodjih za pripravo dokumentacije PCN, ki jih ponuja agencija ECHA. Na voljo je tudi podjetjem za pripravo lastnih orodij za pripravo dokumentacije, na primer kadar uporabljajo sistemske storitve.

Oblika PCN se posodablja enkrat letno v skladu z načrtom izdaj IUCLID. Oblika je na voljo kot vrsta datotek z definicijo sheme XML (XSD). Podatkovni model PCN prikazuje vsa ustrezna polja in njihove medsebojne povezave.

Spodaj prenesite najnovejšo različico.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6
 • Version 6, last updated on 26/04/2024 (2.2 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

Ključna podpora za PCN

Ključna podpora za izvajanje IT

Podjetjem sta na voljo Guide to the PCN Format (Vodnik po obliki PCN) in Developers' Guide to the IUCLID Format (Vodnik po obliki IUCLID za razvijalce), ki jim pomagata v lastne informacijske sisteme vgraditi mehanizme, ki niso IUCLID, za pripravo oblike PCN. 

Glejte seznam validacijskih pravil za PCN, ki so pomembna za prijave centrom za zastrupitve in so vgrajena v IUCLID in portal agencije ECHA za predložitve za izvedbo vrste samodejnih preverjanj.

V IUCLID izmenjava informacij o kemikalijah poteka z datoteko zip/arhivsko datoteko s pripono .i6z (IUCLID 6 zip). Informacije je mogoče izvoziti iz ene nameščene različice IUCLID 6 v drugo. Ta datoteka vsebuje informacije o vseh (medsebojno) povezanih entitetah IUCLID 6 (dokumentov in priponk) v dobro opredeljeni in strukturirani obliki.