Publikacije

Publikacije – uvod

Publikacije Na kratko vsebujejo poučne, a zgoščene informacije o določenih obveznostih iz Priloge VIII.

Za podrobnejšo podporo v zvezi z našimi orodji, kot so oblika PCN, EuPCS, generator identifikatorjev UFI in portal agencije ECHA za predložitev informacij, si oglejte ustrezne strani v zavihku Orodja.