Vägledning

Vägledning

Den första versionen av Vägledning till harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas – bilaga VIII till CLP-förordningen offentliggjordes i mars 2019, efter formellt samråd med Echas partner, närmare bestämt partnerexpertgruppen, forumet, medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen. De kommentarer om textutkastet som mottogs och Echas svar från varje skede i samrådet finns tillgängliga på Echas webbplats under Avslutade vägledande samråd.

Vägledningen till bilaga VIII är ett stöd för tillämpningen av bilaga VIII till CLP-förordningen, där det fastställs krav för och omfattning av information som ska lämnas in om farliga blandningar till medlemsstaternas utsedda organ.

Den senaste versionen av vägledningen till bilaga VIII finns under avdelningen Vägledning om CLP på Echas webbplats.

Annan relevant vägledning är följande:

  • Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008, som finns under Vägledning om CLP
  • Vägledning om krav för ämnen i artiklar, som finns under Vägledning om Reach
  • Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad, som finns under Vägledning om Reach