Publikationer

Introduktion till publikationer

I avdelningen för publikationer i korthet ges en informativ men koncentrerad serie information inriktad på särskilda skyldigheter enligt bilaga VIII.

Mer djupgående stöd för våra verktyg, som PCN-formatet, EuPCS, UFI-generatorn och Echas inlämningsportal, finns på respektive sidor under fliken Verktyg.