Publikationer

Nedan följer en förteckning över material som ska hjälpa företag att utarbeta och lämna in sin information om farliga blandningar till utsedda organ.

I publikationerna ingår vägledningar och handböcker om UFI-generatorverktyget och PCN-formatet (Poison Centres Notification), liksom det europeiska produktkategoriseringssystemet (EuPCS). Dessutom anordnas det seminarier och webbseminarier som beskriver de nya rättsliga kraven. Du kanske också vill titta på våra korta orienterande animationer.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display