System-till-system-tjänst

Inledningstext – system-till-system-tjänsten

System-till-system-tjänsten (S2S) är tillgänglig för företag inom branschen som vill kunna utarbeta och lämna in underlag för anmälningar till giftinformationscentraler på ett mer automatiserat sätt. 

Med hjälp av S2S-tjänsten kan ditt företag skapa den dokumentation som krävs för anmälan till giftinformationscentraler direkt i det egna systemet genom att använda det IUCLID-kompatibla formatet för anmälningar till giftinformationscentraler (PCN-formatet). PCN-formatet och tillhörande tekniska dokumentation finns på sidan Format för anmälan till giftinformationscentraler, som du hittar under fliken Verktyg.

Med hjälp av den automatiserade funktionen för S2S-överföring kan du sedan lämna in dina anmälningar på Echas inlämningsportal. Därefter blir dokumentationen tillgänglig för alla berörda medlemsstater.

De företag som använder S2S-tjänsten kan utföra ett anslutnings- och säkerhetstest samt ett fullständigt integrationsscenario från början till slut i testläge, vilket förhindrar att utsedda organ och giftinformationscentraler får vilseledande uppgifter. Denna heltäckande användarupplevelse gör det möjligt att testa olika inlämningsscenarier utan påverkan från andra användare, och att göra fullständiga valideringskontroller för dokumentationen. 

För att begära tillgång till S2S-tjänsten, se S2S-dokumentationen på Echas webbplats och använd Echas kontaktformulär. Gå med i system-till-systemgruppen på LinkedIn och ta del av S2S-aktiviteter, nyheter och information om underhållsavbrott.