Zahtjevi u pogledu informacija: od 100 do 1000 tona godišnje

Da biste registrirali tvar u količinskom rasponu od 100 do 1 000 tona, morate navesti podatke navedene u 1. stupcu priloga VII. - IX. Uredbi REACH. U 2. stupcu navode se mogućnosti odstupanja za određena svojstva. Traženi standardni skup informacija također se može prilagoditi općim pravilima sadržanima u Prilogu XI.

Ako je određena studija, kako je navedeno u Prilogu IX. (neovisno o tome uključuje li pokuse na kralježnjacima ili ne), potrebna za registraciju, a nije dostupna supodnositeljima registracije, prvo morate razmotriti sve alternativne pristupe radi ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja. Samo ako se zahtjev obavješćivanja ne može drukčije ispuniti, morate se dogovoriti i pripremiti prijedlog ispitivanja koji je potrebno podnijeti ECHA-i na razmatranje u okviru zajedničkog registracijskog dosjea. Dok čekate odluku ECHA-e o tome, morate provesti i/ili preporučiti privremene mjere upravljanja rizikom svojim daljnjim korisnicima.