Procjena opasnosti i rizika

Procjena opasnosti i rizika

Važan se dio posla s vašim supodnositeljima registracije odnosi na prikupljanje informacija o uporabama, opasnostima i rizicima kako bi se pokazala sigurna uporaba tvari.

Morat ćete uzeti u obzir sljedeće regulatorne, znanstvene i tehničke zahtjeve:

 • prikupljanje informacija o uporabama i trenutačnim uvjetima uporabe iz lanca opskrbe. Za najbolju praksu u svojem sektoru obratite se udruženju nadležnom za vašu industriju;
 • prikupljanje podataka o opasnostima u skladu sa zahtjevima obavješćivanja iz Uredbe REACH, koji nastaju na osnovi količine i uporabe tvari;
 • procjena opsega i kvalitete informacija o opasnostima za tvar, koje su dostupne među supodnositeljima registracije;
 • definiranje strategije za pribavljanje svih podataka koji nedostaju (npr. provođenje novih studija, opravdavanje informacija koje nedostaju primjenom znanstveno pouzdane analogije, izuzeća u pogledu podataka itd.);
 • postizanje dogovora o razvrstavanju i označivanju među supodnositeljima registracije (na temelju podataka o opasnostima);
 • evidentiranje svih podataka o opasnostima i razvrstavanju u registracijskom dosjeu;
 • provođenje procjene kemijske sigurnosti (CSA) i njezino evidentiranje u izvješću o kemijskoj sigurnosti (CSR) ako proizvodite ili uvozite u količini većoj od 10 tona godišnje. Osim toga, tijekom rasprava supodnositelji registracije odlučuju hoće li vodeći podnositelj registracije podnijeti izvješće o kemijskoj sigurnosti zajednički u ime supodnositelja registracije ili će pojedinačni podnositelji registracije zasebno podnijeti svoje izvješće o kemijskoj sigurnosti.

Minimalni zahtjevi obavješćivanja za registraciju tvari navedeni su u prilozima od VI. do X. Uredbi REACH. Pravni zahtjevi (standardni zahtjevi obavješćivanja) kumulativni su i ovise o količinskom rasponu u kojem proizvodite ili uvozite svoju tvar. Precizni zahtjevi obavješćivanja razlikovat će se za svaku tvar, ovisno o količinskom rasponu, uporabi i izlaganju, kao i o svojstvima tvari.

Te informacije zatim trebate navesti u registracijskom dosjeu koji zajednički izrađuju sva poduzeća koja registriraju istu tvar. Vaš registracijski dosje treba se temeljiti na pouzdanim rezultatima ispitivanja ili informacijama prikupljenima na alternativni način, ako za to postoji znanstveno opravdanje.  Od nekih zahtjeva obavješćivanja može se odstupiti, ovisno o prirodi vaše tvari.

Detaljne posebne smjernice o ispunjavanju tih zahtjeva obavješćivanja navedene su u odgovarajućim potpoglavljima Smjernica o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti, u okviru poglavlja R.7.

Nova ispitivanja za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja definiranih u prilozima IX. i X. neće se provoditi u fazi registracije. Umjesto toga, morat ćete napraviti prijedlog ispitivanja, uključiti ga u svoj registracijski dosje i podnijeti ECHA-i.

U zajedničkom dijelu vaše registracije trebate navesti tri glavne vrste informacija:

 1. fizička i kemijska svojstva tvari
 2. svojstva tvari u odnosu na okoliš
 3. svojstva tvari u odnosu na zdravlje ljudi.

Sa supodnositeljima registracije provjerite koje su informacije već dostupne, a koje trebate prikupiti ili izraditi. Trebate ocijeniti kvalitetu informacija o opasnosti. Unatoč obavezi zajedničkog podnošenja, svaki podnositelj registracije snosi pojedinačnu odgovornost za informacije u koje se pouzdaje prilikom registracije.

Količina informacija koje morate navesti ovisi o najvećoj tonaži koja treba biti obuhvaćena podnošenjem zajedničke registracije. Svrha je razmjene podataka i zajedničkog podnošenja omogućiti svim supodnositeljima registracije kojima su podatci potrebni podjelu stvarno nastalih troškova.

Ovisno o svojstvima tvari i dostupnim informacijama, neka se ispitivanja ne mogu ili ne trebaju provesti. Ti se slučajevi nazivaju „odstupanjima” (Prilog XI. Uredbi REACH).  

Nadalje, u svom dijelu dosjea trebate navesti sljedeće informacije koje se odnose na vaše poduzeće:

 • identifikaciju tvari (sastojke, nečistoće, dodatke)
 • uporabu i uvjete uporabe tvari za cijeli životni ciklus tvari (od faze proizvodnje do faze otpada).