Zahtjevi obavješćivanja: Od 1 tone do 100 tona na godinu

Da biste registrirali tvar u količinskom rasponu od 1 do 10 tona, morate navesti informacije navedene u 1. stupcu Priloga VII. Uredbi REACH, uključujući određene fizikalno-kemijske informacije, toksikološke informacije i ekotoksikološke informacije, osim ako se zahtjev ne odnosi na vašu tvar. U 2. stupcu navode se mogućnosti odstupanja za određena svojstva. Traženi standardni skup informacija također se može prilagoditi općim pravilima sadržanima u Prilogu XI.

Obveza pripreme prijedloga ispitivanja primjenjuje se i kada mogući podnositelji registracije, kao rezultat primjene pravila iz 2. stupca priloga, predlože ispitivanja (više razine) iz priloga IX. Ili X. kao alternativu standardnim zahtjevima iz priloga VII. i VIII.