Zahtjevi obavješćivanja: Od 10 do 100 tona na godinu

Da biste registrirali tvar u količinskom rasponu od 10 do 100 tona, morate navesti informacije navedene u 1. stupcu priloga VII. i VIII. Uredbi REACH, uključujući određene fizikalno-kemijske informacije, toksikološke informacije i ekotoksikološke informacije. U 2. stupcu navode se mogućnosti odstupanja za određena svojstva. Traženi standardni skup informacija također se može prilagoditi općim pravilima sadržanima u Prilogu XI.

Nadalje, morate dokumentirati rezultate svoje procjene kemijske sigurnosti u izvješću o kemijskoj sigurnosti (CSR) kako je zatraženo u Prilogu I. Uredbi REACH. Trebate se da supodnositeljima registracije dogovoriti hoće li glavni podnositelj registracije podnijeti zajednički CSR ili će pojedini podnositelji registracije zasebno podnijeti svoje CSR-ove. Po mogućnosti ćete se također sa supodnositeljima registracije dogovoriti o odgovarajućem razvrstavanju i označivanju.

Pouzdani zaključci o razvrstavanju i procjeni PBT/vPvB svojstava temelj su dobre procjene kemijske sigurnosti budući da se procjena izloženosti i karakterizacija rizika pokreću razvrstavanjem i ispunjenjem kriterija PBT/vPvB.

Obveza pripreme prijedloga ispitivanja primjenjuje se i kada mogući podnositelji registracije, kao rezultat primjene pravila iz 2. stupca priloga, predlože ispitivanja (više razine) iz priloga IX. Ili X. kao alternativu standardnim zahtjevima iz priloga VII. i VIII.