Kako izbjeći nepotrebna ispitivanja na životinjama

U skladu s Uredbom REACH, pokusi na kralježnjacima (npr. štakorima, drugim sisavcima ili ribama) mogu se provoditi samo u krajnjoj nuždi za potrebe ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja za registraciju. Postoji više načina da se izbjegnu nepotrebni pokusi na životinjama i da se smanji broj pokusa na životinjama.

Za svaki pojedini zahtjev obavješćivanja trebate razmotriti sljedeće:

  • prikupite i razmijenite postojeće podatke. Možda ćete imati pristup objavljenoj literaturi koja je dostatna za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja. Ako je rezultat valjanog pokusa na životinjama dostupan, mora se razmijeniti sa supodnositeljima registracije. Vlasniku pokusa potrebno je isplatiti naknadu prema unaprijed dogovorenim pravilima.
  • izostavljanje podataka ili odstupanja: pravila za odstupanja dio su pravnog teksta. Postoje posebna pravila (u skladu sa stupcem 2. svake krajnje točke) ili opća pravila (u skladu s Prilogom XI.).

Kako biste primijenili opća pravila, možete izostaviti podatke ili se koristiti odstupanjem na temelju sljedećih znanstvenih obrazloženja:

  • dokazna snaga Imate dovoljno informacija iz nekoliko neovisnih izvora koji ukazuju na zaključak da vaša tvar ima (ili nema) određeno svojstvo.
  • modeli QSAR Neka svojstva vaše tvari mogu se predvidjeti pomoću računalnih modela na osnovi strukturno sličnih tvari.
  • metode in vitro Ispitivanja provedena na izoliranim tkivima, organima ili stanicama umjesto na cijelom organizmu mogu biti prikladna za donošenje zaključka za potrebe ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja.
  • grupiranje i analogija. Ako možete dokazati da je način na koji se vaša tvar ponaša za određeno svojstvo sličan načinu ponašanja neke druge tvari, postojeće rezultate za to svojstvo možete analogno prenijeti na svoju tvar.

Ako se odlučite za jednu od tih mogućnosti, tada zahtijevate odstupanje.

Savjeti

  • Pripremite dobro dokumentirano i valjano znanstveno obrazloženje ako odstupate od standardnih zahtjeva obavješćivanja i dostavite ga u svojem registracijskom dosjeu.
  • Pristup koji ste odabrali mora osigurati pouzdane informacije koje su usporedive s informacijama iz standardnog ispitivanja. Ako to nije slučaj, morate provesti potrebno ispitivanje.
  • Pristup koji odaberete mora vam omogućiti razvrstavanje vaše tvari. Ako ste razvrstali i označili svoju tvar, dodatno ispitivanje možda neće biti potrebno.

Napominjemo da trebate pažljivo razmotriti hoćete li odabrati razvrstavanje prema najgorem mogućem scenariju samo kako bi izbjegli dodatna ispitivanja. Razvrstavanje koje je strože nego što je potrebno može, na primjer, potaknuti uspostavu mjera upravljanja rizicima sukladno propisima o zdravlju i sigurnosti na radu ili podlijegati postupku određivanja prioriteta u svrhu uspostave regulatornih mjera upravljanja rizicima sukladno Uredbi REACH.