Zahtjevi u pogledu informacija: 1000 tona ili više godišnje

Za registriranje tvari u količinama od 1 000 tona ili više godišnje, u stupcu 1. priloga VII. – X. Uredbi REACH predviđeni su standardni zahtjevi obavješćivanja, a u 2. stupcu navedene su mogućnosti odstupanja za određena svojstva. Traženi standardni skup informacija također se može prilagoditi općim pravilima sadržanima u Prilogu XI.

Ako je određena studija, kako je navedeno u Prilogu X. (neovisno o tome uključuje li pokuse na kralježnjacima), potrebna za registraciju, a nije dostupna supodnositeljima registracije, potencijalni podnositelji registracije prvo moraju razmotriti sve alternativne pristupe radi ispunjavanja tog zahtjeva obavješćivanja. Samo ako se zahtjev obavješćivanja ne može drukčije ispuniti, morate dogovoriti i pripremiti prijedlog ispitivanja koji je potrebno podnijeti ECHA-i na razmatranje u okviru zajedničkog registracijskog dosjea. Dok čekate odluku ECHA-e o tome, morate provesti i/ili preporučiti privremene mjere upravljanja rizikom svojim daljnjim korisnicima.