Kako promijeniti identifikator tvari

Europska agencija za kemikalije (ECHA) pruža uslugu izmjene kemijskih oznaka vaše registrirane tvari.

Ako je tvar neispravno identificirana, agenciji ECHA možete uputiti zahtjev za izmjenu glavnih identifikacijskih oznaka registracije, primjerice EZ broja. Izmjena kemijskih oznaka ne utječe na vaša prava na proizvodnju i uvoz.

Izmjenu možete zatražiti putem internetskog obrasca. Ako se izmjena odnosi na zajedničku registraciju i na nju utječe, vodeći podnositelj registracije mora uz internetski obrazac priložiti „Plan zajedničkog podnošenja" koji sadržava sve dogovore supodnositelja registracije o izmjenama identifikacijske oznake tvari.

Nakon što zaprimi zahtjev za uslugu, ECHA provjerava može li se on obraditi. Ocijeni li da se ta usluga može pružiti, Agencija svakom podnositelju registracije zaračunava pristojbu za uslugu čiji iznos ovisi o predviđenoj količini posla.

ECHA u sklopu ove usluge neće provjeravati usklađenost registracijskih dosjea sa zahtjevima obavješćivanja o identitetu tvari u skladu s Uredbom REACH. To u praksi znači da ako se vaše registracije nakon izmjene kemijskih oznaka odaberu za provjeru usklađenosti, postoji mogućnost utvrđivanja njihove neusklađenosti s obzirom na identitet tvari.

Svakom podnositelju registracije koji zatraži ispravljanje identifikacijske oznake tvari zaračunava se minimalna pristojba u visini od 300 EUR (600 EUR od 1. studenoga 2021.) . Iznos pristojbe utvrđen je odlukom Upravnog odbora ECHA-e. Rok za plaćanje pristojbe iznosi 30 dana. Također će vas se obavijestiti u slučaju da zahtjev ne može biti obrađen.

Čim primi uplatu, ECHA ažurira informacije o identifikacijskoj oznaci u sustavu REACH-IT. Vodećeg podnositelja i supodnositelje registracije obavješćuje se o dovršenju zadatka u sustavu REACH-IT te im se daje razuman rok unutar kojeg treba podnijeti ažuriranu registraciju s ispravnim identifikacijskim oznakama.

 

Related news