Identifikacija tvari

Identifikacija tvari

U Uredbi REACH, Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) te Uredbi o biocidnim proizvodima težište je na tvarima. Na primjer, Uredbom REACH od vas se zahtijeva podnošenje registracijskog dosjea o svakoj kemijskoj tvari koju proizvodite ili uvozite. Jasna i točna identifikacija tvari temelj je za izradu tog dosjea.

Točan identitet tvari ključna je polazna točka za registraciju prema Uredbi REACH, kao i za usklađivanje s Uredbom (CLP) te s Uredbom o biocidnim proizvodima. On također omogućuje ispravnu identifikaciju štetnih tvari. Time se omogućuje uvođenje prikladnih mjera upravljanja rizikom kako bi se kontrolirali rizici za ljudsko zdravlje i okoliš koje takve tvari predstavljaju.

Početne upute