Essential oils

Eterično ulje definira se kao hlapljivi dio prirodnih proizvoda koji se može dobiti destilacijom, destilacijom pare ili ekspresijom u slučaju agruma. Sadržava većinom hlapljive ugljikovodike. Eterična ulja dobivaju se iz raznih dijelova biljaka. Ulje je „eterično" u smislu da nosi osobit miris ili ekstrakt biljke.

Daljnju podršku možete pronaći putem Europskog saveza za eterična ulja (EFEO) i Međunarodnog udruženja za mirise (IFRA).

Sektorske smjernice za eterična ulja

Europski savez za eterična ulja (EFEO) i Međunarodno udruženje za mirise (IFRA) objavili su smjernice za karakterizaciju eteričnih ulja. Na portalu agencije ECHA dostupan je ograničen broj jezičnih verzija zbog ograničenog broja država članica koje proizvode eterična ulja. Slijedite te smjernice pri identifikaciji eteričnih ulja za potrebe Uredaba REACH i CLP.