Kako karakterizirati i identificirati tvar

Za većinu postupaka na temelju uredbi REACH, CLP i za biocide, trebate uključiti sljedeće informacije u svoj dosje kako biste jasno identificirali tvar:

  • Naziv tvari i povezane identifikatore. To mogu biti, primjerice, IUPAC naziv, EINECS ili ELINCS broj ili CAS broj.
  • Molekularne i strukturne formule, ako se primjenjuju.
  • Informacije o sastavu i čistoći tvari.
  • Spektralni podatci i druge analitičke informacije kako biste provjerili identitet i sastav tvari.

Specifični zahtjevi koji se odnose na mono-sastojke tvari, multi-sastojke tvari i UVCB tvari opisani su u Smjernicama za identifikaciju i imenovanje tvari na temelju uredbi REACH i CLP.

ECHA treba odlučiti je li identitet koji ste dali svojoj tvari točan. Z to je u dosje potrebno uključiti odgovarajuće spektre kvalitete i kromatograme, kao i druge analitičke informacije. Važno je da su spektar, kromatogrami i druge analitičke informacije potpuno procijenjene te da je njihovo tumačenje predstavljeno u dosjeu.

Za dodatne informacije o načinu pripreme dijela identiteta tvari vašeg REACH registracijskog dosjea, pogledajte Priručnik za podnošenje podataka 18: Kako prijaviti identitet tvari u IUCLID-u 5 za registraciju na temelju Uredbe REACH.