Zašto je važno to ispravno učiniti?

Bijeli znak naslonjen na crveni upitnikTrebate znati što je vaša tvar kako biste znali pripada li u područje primjene zakonodavstva EU-a o kemikalijama. Ako pripada, možda ćete morati ispuniti određene zakonske obveze kako biste nastavili upotrebljavati tu tvar i stavljati je na tržište.

Točan identitet tvari pomoći će vam:

  • saznati trebate li registrirati svoju tvar pri agenciji ECHA ili je tvar izuzeta;
  • identificirati druge podnositelje registracije i moguće podnositelje registracije za istu tvar. Uredbom REACH od poduzeća se zahtijeva da surađuju s drugim poduzećima koja proizvode ili uvoze istu tvar kako bi izradila zajedničku registraciju;
  • izraditi profil identiteta tvari (SIP) i odgovarajući granični sastav kako biste zajamčili transparentnost opsega zajedničke registracije;
  • razmjenjivati podatke na ispravan način kako biste spriječili nepotrebne pokuse na životinjama i smanjili troškove;
  • saznati ima li vaša tvar usklađeno razvrstavanje ili je uporaba te tvari ograničena ili zahtijeva autorizaciju;
  • iskoristiti informacije koje su drugi prikupili o utjecaju vaše tvari, potencijalnim uporabama u lancu opskrbe te o sigurnijim alternativama.

Doprinesite sigurnoj uporabi tvari u svim dijelovima
lanca opskrbe!