Specifična podrška za identifikaciju tvari prema sektorima

ECHA blisko surađuje s određenim sektorima kemijske industrije u razvoju smjernica za identifikaciju tvari u regulatorne svrhe. Prema potrebi, ECHA to provodi u okviru OECD-a.

U poveznici na svaki sektor naći ćete smjernice za identifikaciju tvari prema sektoru kako postanu dostupne. Ove smjernice nisu službene smjernice ECHA-e i ne zamjenjuju smjernice ECHA-e za identifikaciju i nazive tvari prema uredbama REACH i CLP. Umjesto toga, treba ih smatrati dodatkom službenim smjernicama, jer pobliže objašnjavaju opće koncepte. Time se doprinosi osiguranju dosljednog pristupa u identifikaciji tvari u industrijskim sektorima.

Smjernice prema sektoru, zajedno sa službenim smjernicama ECHA-e mogu vam pomoći u ispravnoj identifikaciji tvari i osiguranju usklađenosti s Uredbom REACH u pogledu identifikacije tvari.