Oleochemicals

Oleokemikalije se dobivaju iz biljnog i životinjskog ulja i masti i/ili petrokemijske sirovine.

Glavni proces za transformaciju biljnog i životinjskog ulja i masti u oleokemikalije je hidroliza, cijepanje prirodnih triglicerida u sirovi glicerin i sirove miješane masne kiseline pod utjecajem vode, temperature i tlaka.

Masne kiseline glavne su oleokemikalije dobivene iz biljnog i životinjskog ulja i masti.

OECD je objavio smjernice za karakterizaciju oleokemikalijskih tvari radi procjene. Slijedite te smjernice kada identificirate tvari oleokemikalija za svrhe Uredaba REACH i CLP.

Daljnju podršku možete pronaći putem Europske skupine za oleokemikalije i povezane proizvode (APAG), sektorske skupine Europskog saveza kemijske industrije (CEFIC).