Petroleum products

Naftni derivati kao što su benzin, kerozin (gorivo za mlazni motor), dizelsko gorivo, lubrikanti, parafinski vosak i bitumen proizvode se iz sirove nafte uporabom nekoliko procesa rafiniranja uključujući destilaciju, krekiranje, izomerizaciju, reformiranje, alkilaciju i hidrodesulfurizaciju.

Međutim, rafinerije rabe nekoliko različitih tvorničkih procesa koji se obavljaju u različitim uvjetima. Kemijski sastav polazne sirove nafte također se mnogo razlikuje tako da se vrsta i količine različitih ugljikovodika koji su prisutni u izlaznim tijekovima istog proizvodnog procesa mogu razlikovati i unutar jedne rafinerije i među nekoliko njih.

Daljnju podršku možete pronaći putem EU udruženja naftne industrije (CONCAWE).