ECHA-ine usluge u oblaku

ECHA-ine usluge u oblaku sigurna su internetska platforma koja se upotrebljava za distribuciju ECHA-inih informatičkih (IT) aplikacija u privatno okruženje u oblaku. Usluga je ugrađena u ECHA-inu informatičku infrastrukturu, a upotrebom šifrirane komunikacije, redovitim sigurnosnim revizijama i ažuriranjem svih komponenti osigurava se da su vaši podatci u oblaku sigurni te da im nitko drugi ne može pristupiti. Glavne prednosti usluge u oblaku jesu:

 • pristup najnovijoj verziji različitih IT aplikacija dostupnih u oblaku (koje održava ECHA) u svakom trenutku i s bilo koje lokacije
 • ECHA-ina redovita i automatska izrada sigurnosnih kopija
 • jednostavna suradnja putem interneta. Poduzeća mogu poboljšati sigurnost podataka smanjenjem broja lokalno pohranjenih kopija.
 • Ažurna podrška sedam dana u tjednu.

Za pristup prostoru u oblaku trebate se prijaviti s pomoću korisničkih podataka za ECHA-in račun. To su isti podatci koje imate za, na primjer, pristup sustavima REACH-IT ili R4BP. Ako nemate ECHA-in račun, možete ga izraditi na internetskoj stranici ECHA-inih usluga u oblaku prije pristupa usluzi.

Kad se prijavite, možete odabrati neku od dostupnih usluga:

Usluge IUCLID-a u oblaku

 • Koristeći se tom uslugom možete raditi s najnovijom verzijom IUCLID-a u oblaku, pri čemu ne morate instalirati IUCLID na svoje računalo ni na poslužitelje poduzeća.
 • Usluga osigurava korisniku prostor za pohranu podataka veličine do 5 GB, sigurnosne kopije kojima se u cijelosti upravlja i specijaliziranu korisničku podršku. Svoje dosjee uvijek možete pripremiti, potvrditi i podnijeti na internetu.
 • ECHA-ine usluge u oblaku obuhvaćaju i probnu verziju IUCLID-a u oblaku koja je namijenjena testiranju usluge. Probna usluga dobra je platforma za osposobljavanje korisnika o tome kako se služiti IUCLID-om u oblaku. Međutim, budući da se radi o probnoj usluzi, ne postoje sigurnosne kopije podataka, kao ni specijalizirana korisnička podrška za pitanja koja nisu tehničke prirode. Probna usluga IUCLID-a u oblaku uključuje samo 100 MB prostora za pohranu podataka, ali se i redovito ažurira na najnoviju verziju IUCLID-a.

ECHA-ine usluge prijave

 • ECHA-in portal za prijavu internetski je alat za podnošenje zakonodavno propisanih informacija u pogledu:
  • prijava Centru za kontrolu otrovanja u vezi s opasnim smjesama
  • prijava u bazu SCIP u vezi s proizvodima koji sadržavaju posebno zabrinjavajuće tvari na popisu predloženih tvari
  • prijava EFSA-i za sredstva za zaštitu bilja
  ECHA-ine usluge u oblaku sadržavat će i probnu verziju ECHA-ina portala za prijavu, alata koji korisnicima omogućuje da isprobaju njezin portal za prijavu i upoznaju se s njime. Prijave iz probne verzije ne smatraju se stvarnim podatcima.