EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Uz pomoć softvera EUSES lakše ćete procijeniti rizike koje predstavljaju kemikalije. 

Sustav je europski referentni alat za poduzeća, tijela i istraživače koji im pomaže da pripreme svoje procjene izloženosti okoliša u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima i Uredbom REACH.

Kada je riječ o Uredbi REACH, možete upotrijebiti i Chesar, alat za procjenu i izvješćivanje o kemijskoj sigurnosti.

Godine 2019. izašla je poboljšana verzija EUSES-a (verzija 2.2.0), s posebnom svrhom potpore izloženosti okoliša i procjeni rizika biocidnih proizvoda. Dodani su novi scenariji emisija u okoliš, a u sve faze procjene uključeno je kretanje emisija u vezi s izravnim ispuštanjem u okoliš te je dostupna i nova verzija modela SimpleTreat (4.0) kojim se procjenjuje sudbina i distribucija tvari u postrojenju za biološku obradu otpadnih voda. 

Pratite naše vijesti da biste doznali najnovije informacije o alatima za procjenu kemijske sigurnosti. 

Chemical risk assessment stakeholders' community - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.