ePIC – informacijski sustav za prethodni informirani pristanak

ePIC je informatički alat koji je izradila i koji održava ECHA kako bi omogućila da su svi zahtjevi u skladu s Uredbom o prethodno informiranom pristanku popraćeni odgovarajućim informatičkim sustavima. ePIC ima tri neovisna sučelja namijenjena industrijskim korisnicima, korisnicima iz nadležnih tijela (ECHA, ovlaštena nacionalna tijela i Komisija) i carinskim službenicima. Tim se alatom omogućuje sigurna razmjena između industrijskih korisnika, korisnika iz nadležnih tijela i carinskih korisnika.

 

Sučelje za industrijske korisnike

Sučelje aplikacije ePIC-a za industrijske korisnike namijenjeno je industrijskim korisnicima te im omogućuje sigurnu komunikaciju i razmjenu podataka s korisnicima iz nadležnih tijela. Nakon prijave u aplikaciju ePIC industrijskim su korisnicima dostupne sljedeće funkcije:

  • Podnošenje prijava o izvozu: sustav omogućuje izradu i podnošenje prijava o izvozu za kemikalije i smjese/artikle odabirom odgovarajuće poveznice ovisno o vrsti izvoza. Nakon izrade moguće je pregledati prijave na potvrdnoj stranici na kojoj su sažeto navedene sve prethodno dostavljene informacije. Nakon što se prijava o izvozu dovrši, može se poslati odgovarajućem ovlaštenom nacionalnom tijelu putem sustava. Ako je prijava uspješno podnesena, pojavit će se potvrdna poruka. Ako je nakon podnošenja prijave potrebno unijeti izmjene, nadležno ovlašteno nacionalno tijelo (ili ECHA) može vratiti prijavu i ona će biti dostupna na industrijskom sučelju za uređivanje i ponovno podnošenje (ako to vrijeme dopušta).
  • Podnošenje posebnih zahtjeva za referentni identifikacijski broj (pojedinačno i masovno); prema potrebi industrijski korisnici mogu podnijeti posebne zahtjeve za referentni identifikacijski broj. Ako zahtjev obuhvaća veliki broj kemikalija koje će se izvesti u jednu ili više država ili jednu kemikaliju koja će se izvesti u više država, dostupna je funkcija masovnog podnošenja. Generira se referentni identifikacijski broj po slučaju i svakim zahtjevom pojedinačno upravlja nadležno ovlašteno nacionalno tijelo.
  • Zahtjev za izuzeće: ako je primjenjivo u skladu s odredbama članka 14. stavka 7. Uredbe o prethodno informiranom pristanku, industrijski korisnici mogu zatražiti izuzeće putem odgovarajuće prijave i odabirom kartice „Predloži izuzeće”.
  • Upravljanje smjesama i artiklima prije prijave o izvozu: u okviru aplikacije mogu se izraditi nove smjese i artikli. Nakon izrade oni se mogu odabrati u obrascu za prijavu izvoza, a podatci pruženi tijekom izrade automatski vraćaju se i preslikavaju u odgovarajuća polja obrasca za prijavu izvoza.

Uz pomoć ovog sučelja industrijski korisnici mogu vidjeti i ažurirati svoje podatke te pratiti prijave. Također mogu slati poruke svojim ovlaštenim nadležnim tijelima (s referencom na posebno podnošenje) i provjeriti status podnesenih prijava i posebnih zahtjeva za referentni identifikacijski broj.

 

Sučelje za korisnike iz nadležnih tijela

Sučelje aplikacije ePIC za korisnike iz nadležnih tijela namijenjeno je korisnicima iz nadležnih tijela kao potpora svakodnevnom radu u okviru regulatornog postupka. Nakon prijave u aplikaciju ePIC korisnici iz nadležnih tijela mogu pristupiti početnoj stranici koja nudi poveznice na „Radnje” (svrstane prema kategorijama) za jednostavan pristup zadatcima i nedovršenim aktivnostima.

U okviru aplikacije korisnicima iz nadležnih tijela dostupne su sljedeće funkcije:

  • Provjera i nadzor otvorenih zadataka: popis otvorenih zadataka dostupan je na početnoj stranici sučelja za korisnike iz nadležnih tijela aplikacije ePIC. Taj prethodno utvrđen popis zadataka može se urediti filtriranjem kriterija za pretraživanje. U okviru tog popisa zadataka korisnicima se pružaju informacije o aktivnostima koje se trebaju provesti, kemikalijama koje zadatak obuhvaća, zemlji uvoznici i roku dovršetka zadatka. Zadatci za koje se rok približava označeni su narančastom bojom, a zadatci za koje je rok prekoračen označeni su crveno.
  • Provedba i dovršavanje zadataka: stavkom zadatka otvaraju se pojedinosti o prijavi koje pružaju dodatne informacije o zadatku i zahtjevu. Povijest podnošenja prijave dostupna je i sadrži sve postupke u životnom vijeku slučaja. Postoji odjeljak na porukama u kojem su korisniku dostupne sve prethodno poslane poruke u vezi sa slučajem. Nakon što je korisnik potvrdio zadatak, zadatak se može provesti i dovršiti odabirom odgovarajućeg postupka u kartici „Izbornik radnji”.
  • Zahtjevi za dodatne informacije/izmjene upućeni industriji: ako korisnici iz nadležnih tijela primijete da neke informacije nedostaju i/ili da su podnesenim prijavama potrebne izmjene, mogu od industrijskih korisnika zatražiti izmjenu zahtjeva ili dopunu dodatnim podatcima. Sustav omogućuje korisnicima iz nadležnih tijela da u prijavu unesu poruku u kojoj je jasno navedena priroda predstojećih izmjena.

 

Sučelje za carinske korisnike

Sučelje aplikacije ePIC za carinske korisnike namijenjeno je carinskim službenicima kako bi im se pružile potrebne informacije za obavljanje dužnosti. Mogu izvoditi ad-hoc pretrage (koje se temelje na podudaranju između referentnog identifikacijskog broja i zemlje uvoznice) te provjeriti je li izvoz omogućen u određenom trenutku, kao i druge važne informacije u vezi s izvozom.