R4BP - Registar za biocidne proizvode

R4BP 3 središnji je sustav putem kojeg se podnose svi zahtjevi za prijavu biocidnih tvari. Sadrži funkcije koje industriji i nadležnim tijelima omogućuju pridržavanje zakonodavnih zahtjeva te međusobnu razmjenu informacija. 

Podnošenje informacija o biocidnim proizvodima u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR (EU) br. 528/2012) započelo je 1. rujna 2013. 

IUCLID se koristi za prikupljanje, organizaciju i pohranu podataka o aktivnim tvarima i biocidnim proizvodima. Da biste podnijeli zahtjev za prijavu trebate izraditi IUCLID dosje i podnijeti ga ECHA-i nacionalnim nadležnim tijelima putem sustava R4BP 3. IUCLID možete besplatno preuzeti s internetskih stranica IUCLID-a. 

Dovršen je prijenos elemenata i aplikacija iz prethodne verzije sustava  R4BP2 u verziju R4BP3. 

Ako u sustavu R4BP 3 ne možete pronaći element koji je povezan s vašom autorizacijom i zabilježen je u sustavu R4BP2, to znači da zapis vaše autorizacije u sustavu R4BP2 nije sadržavao važeći LE UUID za nositelja autorizacije. Kako bi konačni prijenos elemenata iz verzije R4BP2 u verziju R4BP 3 bio moguć, ti su elementi pridruženi virtualnom pravnom tijelu te im trenutačno ne možete pristupiti ni vi ni vaše poduzeće (neautorizirani element). Da biste dobili pristup „neautoriziranom“ elementu u sustavu R4BP 3, slijedite upute dostupne putem određenih poveznica na ovoj stranici. Više pojedinosti potražite u čestim pitanjima o premještanju na internetskim stranicama ECHA-e.