Kako se organizirati za potrebe ažuriranja dosjea

Registracijski dosje mora sadržavati aktualne informacije o tome kako se vaša tvar može sigurno upotrebljavati u proizvodnim pogonima i kako je mogu upotrebljavati korisnici u cijelom lancu opskrbe. To znači da nakon što uspješno podnesete registraciju i dobijete svoj registracijski broj, trebate napraviti još neke stvari.

Morate ažurirati svoju registraciju ili doprinijeti ažuriranju zajedničkog dijela svoje registracije ako:

  1. imate nove informacije o tvari ili ako se promijeni njezina uporaba, na primjer veći količinski raspon, novi načini uporabe, promjena sastava tvari itd.
  2. zaprimite odluku o evaluaciji u kojoj se od vas traži da dodate informacije o svojoj registraciji.

Promjene koje utječu na ažuriranje vašeg dosjea

Promjene u zahtjevima obavješćivanja za registraciju kemikalija na temelju Uredbe REACH mogle bi utjecati na ažuriranje vašeg dosjea. Također biste trebali obratiti pozornost i na izmjene usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari koje se ažuriraju u okviru „Prilagodbe tehničkom napretku (ATP)”, koju svake godine objavljuje Europska komisija.

ECHA s pomoću IT alata može provoditi kampanje probira dosjea kako bi utvrdila koje dijelove registracije treba poboljšati. Stoga ECHA podnositelja registracije može podsjetiti da treba ažurirati svoj registracijski dosje kako bi se riješila istaknuta pitanja i poboljšala kvaliteta podataka u budućim podnescima. Međutim, odgovornost za ažuriranje podataka i dalje snosi podnositelj registracije. Kao podnositelj registracije svoj dosje trebate smatrati „živim dokumentom” te ga ažurirati kad god nove informacije postanu dostupne.

 

Praktični savjeti za ažuriranje dosjea

U nastavku se nalazi niz praktičnih savjeta za ažuriranje vašeg registracijskog dosjea. Popis se sastoji samo od preporuka i ne bi ga se trebalo smatrati jedinim izvorom smjernica pri provjeri je li potrebno ažuriranje dosjea ili ne.

Provjerite proizvodite li i dalje tvar ili je uvozite.

Ako više ne proizvodite/uvozite tvar, navedite obustavu proizvodnje/uvoza u registraciji u svojem računu REACH-IT.

Provjerite je li vaš količinski raspon i dalje točan.

Provjerite je li vaš registrirani količinski raspon još uvijek ažuran. Količina koju treba navesti odnosi se na proizvedenu/uvezenu količinu tijekom prethodne kalendarske godine (tj. više se ne navodi prosjek od zadnje tri godine).

Dosje trebate ažurirati ako:

  • je vaša proizvedena ili uvezena količina smanjena
  • je vaš količinski raspon premašio ili će vjerojatno premašiti vaš trenutačno registrirani količinski raspon.

Ako se radi o većem količinskom rasponu bit će potrebno navesti više informacija u vašem registracijskom dosjeu. Provjerite s vodećim podnositeljem registracije imate li pristup tim informacijama.

Provjerite jesu li vaši podatci za kontakt ažurirani u sustavu REACH-IT.

Važno je provjeriti jesu li podatci za kontakt povezani s vašim registracijama i zajedničkim podnescima unutar sustava REACH-IT ažurirani. ECHA će te informacije prema potrebi upotrijebiti za stupanje u kontakt s vama. Nadalje, te podatke za kontakt (u slučaju podataka za kontakt vodećeg podnositelja registracije) upotrebljavaju i potencijalni podnositelji registracije kako bi s vama stupili u kontakt.

Je li došlo do promjene sastava tvari koja utječe na vaš registracijski dosje?

Pobrinite se da je sastav vaše tvari u graničnom sastavu zajednički podnesenih podataka. U protivnom se morate složiti s vodećim podnositeljem registracije da proširite granični sastav ili morate odustati od zajednički podnesenih podataka i sami dostaviti potrebne informacije.

Jesu li sve uporabe vaše tvari obuhvaćene jednim ili više registracijskih dosjea?

Ako je izvješće o kemijskoj sigurnosti podnio vodeći podnositelj registracije u sklopu zajedničkog dosjea, provjerite da su sve vaše uporabe navedene u glavnom dosjeu, kao i u vašem vlastitom dosjeu. Morate prijaviti uporabe tijekom cijelog životnog ciklusa tvari (npr. uporabe svojih daljnjih korisnika).

Ako izvješće o kemijskoj sigurnosti nije podneseno zajednički, u svojem registracijskom dosjeu trebate prijaviti samo uporabe u svojem lancu opskrbe (tj. svoje uporabe i one vaših daljnjih korisnika).

O važnim promjenama obavijestite ostale u svom lancu opskrbe

O određenim promjenama u vašoj registraciji treba obavijestiti ostale u vašem lancu opskrbe, uključujući, ali ne ograničavajući se na promjene u proširenom sigurnosno-tehničkom listu, razvrstavanju opasnosti ili smjernicama za sigurnu uporabu.

Koje su vaše obveze nakon uspješne registracije?

Registracijski dosjei moraju biti ažurirani. Supodnositelji registracije dužni su pridonijeti postupku ažuriranja registracijskog dosjea. To uključuje obvezu podnošenja podataka i podjele troškova. Obratite se svojem vodećem podnositelju registracije kako biste provjerili ispunjavate li sve primjenjive obveze o dijeljenju podataka i podjeli troškova u skladu s Uredbom REACH.

Koji je rok za ažuriranje vašeg dosjea?

U provedbenoj uredbi o ažuriranju dosjea pojašnjeni su rokovi za dostavu ažuriranih informacija u dosje. Detaljne informacije o tome nalaze se u odjeljku „Poštujte rokove za ažuriranje” na stranicama 7. faze.

 

Slika
Imajte na umu da svoje administrativne informacije u sustavu REACH-IT, kao što su informacije o pravnom subjektu, adresa i osoba za kontakt, morate redovito ažurirati. Tako će vam se nadležna tijela i vaši supodnositelji registracije uvijek moći obratiti u pogledu vaše registracije.