Od podnošenja do odluke

Nakon podnošenja vašeg dosjea slijede ovi koraci:

 

1. Provjera poslovnih pravila

Provjerom poslovnih pravila osigurava se da ECHA može obraditi vaš dosje. Na primjer, ECHA potvrđuje da je vaš dosje u ispravnom IUCLID formatu i da su određeni administrativne informacije u skladu s vrstom podneska.

Ako dosje uspješno prođe provjeru poslovnih pravila, to samo znači da je dosje prihvaćen na obradu. To ne znači da je registracija dovršena. Nakon što uspješno prođete provjeru poslovnih pravila, primit ćete urudžbeni broj. Taj broj možete upotrijebiti kao referentnu oznaku u cjelokupnoj korespondenciji u vezi s registracijom sve dok ne primite broj registracije.

Ako vaš dosje ne prođe provjeru poslovnih pravila, morat ćete ga ispraviti i ponovno podnijeti.

 

2. Provjera tehničke potpunosti

Nakon što se vaš dosje prihvati na obradu, sljedeći korak je provjera tehničke potpunosti. U ovoj fazi dosje se provjerava kako bi se osiguralo da obuhvaća sve potrebne informacije prema Uredbi REACH. Ta provjera obuhvaća ručnu provjeru određenih elemenata koji se ne mogu automatski provjeriti. U slučaju nedostatka informacija, morat ćete ponovno podnijeti cjelokupan dosje u određenom roku.

Ako vaš dosje ne prođe provjeru tehničke potpunosti, dopušten je samo jedan dodatni pokušaj podnošenja. Ako niste sigurni koje informacije morate navesti, obratite se ECHA-inoj službi za korisnike. Ako drugi pokušaj podnošenja nije uspješan, morate podnijeti novi podnesak. Ako ste platili registracijsku pristojbu, povrat nije moguć.

 

3. Račun za registracijsku pristojbu

U vrijeme provjere tehničke potpunosti, primit ćete račun za registracijsku pristojbu putem sustava REACH-IT. Račun morate platiti do datuma dospijeća.

Ako puni iznos pristojbe ne platite do datuma dospijeća računa, vaš će se dosje odbiti i morat ćete ga ponovno podnijeti. ECHA ne prihvaća zakašnjela plaćanja. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, vaš će se dosje odbiti i morat ćete ga ponovno podnijeti. U slučaju odbijanja, ECHA ne vraća uplaćene pristojbe.

 

4. Odluka o registraciji

ECHA će vam odluku o registraciji poslati putem sustava REACH-IT.

Ako uspješno prođete provjeru tehničke potpunosti i platite račun, vaš će se dosje smatrati potpunim i dobit ćete broj registracije. Datum registracije je datum kada primite urudžbeni broj od ECHA-e.

Ako vaš dosje ni drugi put ne prođe provjeru tehničke potpunosti ili ne platite račun na vrijeme, dosje će se odbiti.

 

5. Objava informacija iz dosjea

ECHA će na svojim internetskim stranicama automatski objaviti sve informacije iz vašeg registracijskog dosjea koje nisu povjerljive. Možete predati zahtjev za povjerljivost podataka koji će ECHA potom procijeniti. Ako zahtjev nije odgovarajuće obrazložen, informacije će se objaviti. Više pročitajte na našoj internetskoj stranici Objavljivanje podataka iz dosjea.

Komunikacija s vašim kupcima

Nakon registracije možda ćete morati ažurirati sigurnosno-tehnički list za svoju tvar.

Sigurnosno-tehnički listovi moraju se ažurirati u sljedećim slučajevima:

  • ako imate nove informacije o opasnostima ili mjerama upravljanja rizikom koje se odnose na vašu tvar
  • nakon što je autorizacija za vašu uporabu tvari odobrena ili odbijena
  • ako je uporaba vaše tvari ograničena.

Ne zaboravite navesti broj registracije u sigurnosno-tehničkom listu prilikom ažuriranja nakon registracije u skladu s Uredbom REACH.