How to update your previously notified substance (NONS)

Kako ažurirati prethodno prijavljene tvari (NONS)

Tvari prijavljene u sklopu sustava prijavljivanja novih tvari („Notification of New Substances“, NONS) iz Direktive 67/548/EEZ, koji je bio na snazi prije Uredbe REACH, smatraju se registriranima.

Godine 2008. svakoj prijavi u skladu s Direktivom 67/548/EEZ dodijeljen je registracijski broj 2008. Registracijski broj dodijeljen vašoj prijavi u sustavu NONS mogli ste zatražiti do srpnja 2022.

Ako niste zatražili registracijski broj i želite ponovno pokrenuti proizvodnju ili uvoz, morate svoju tvar registrirati u skladu s Uredbom REACH kao novi podnositelj registracije.

Podnositelji registracije u sustavu NONS također moraju ažurirati svoje registracije, a zahtjevi obavješćivanja iz Uredbe REACH razlikuju se od onih iz Direktive 67/548/EEZ. Međutim, ažuriranje ne znači nužno da morate dostaviti sve podatke potrebne u skladu s Uredbom REACH. Podatke koji će vam biti potrebni za ažuriranje takvih registracija možete pronaći u Prilogu 4. ECHA-ina priručnika „Kako izraditi registracijski dosje i dosje o PPORD-u”. To će ovisiti o situaciji u kojoj se nalazite.

U svakom slučaju, ažuriranje registracije mora uključivati razvrstavanje i označivanje u skladu s Uredbom CLP te će biti podvrgnuto provjeri potpunosti u skladu sa situacijom u kojoj se nalazite, kako je opisano u odjeljcima u nastavku.

Kad je riječ o ažuriranjima radi povećanja količinskog raspona ili imenovanja voditelja zajedničke dostave, dosje mora ispunjavati sve zahtjeve obavješćivanja u skladu s Uredbom REACH.

U sljedećim koracima objašnjeno je kako možete ažurirati registraciju svoje prethodno prijavljene tvari.

 

1. Pridružite se zajedničkoj dostavi podataka ili je uspostavite

Vaša prijava u skladu s Direktivom 67/548/EEZ uključena je u ECHA-inu bazu podataka kao „pojedinačna registracija”. Međutim, kao i svaki podnositelj registracije, podatke morate dostaviti zajednički.

Stoga prije ažuriranja provjerite postoji li zajednička dostava podataka za vašu tvar. Ako zajednička dostava postoji, trebate joj se pridružiti.

Ako zajednička dostava za tvar ne postoji, trebali biste razgovarati s drugim pojedinačnim podnositeljima registracije i potencijalnim podnositeljima registracije o zajedničkoj dostavi podataka i imenovanju vodećeg podnositelja registracije. Ako nema drugih (potencijalnih) podnositelja registracije, možete:

  • sami uspostaviti zajedničku dostavu i svojim ažuriranjem registracije postati vodeći podnositelj registracije ili
  • ažurirati svoju pojedinačnu registraciju. U tom slučaju, ako drugi podnositelj registracije kasnije uspostavi zajedničku dostavu podataka za vašu tvar, prije sljedećeg ažuriranja svoje registracije trebat ćete se pridružiti zajedničkoj dostavi.

Više informacija o koracima koje trebate poduzeti kako biste se pridružili zajedničkoj dostavi možete pronaći u opisu 2. faze registracije „Pronalaženje supodnositelja registracije” odnosno kako biste uspostaviti zajedničku dostavu u opisu 3. faze „Organizirajte se sa supodnositeljima registracije”.

 

2. Dohvatite svoje znanstvene podatke u formatu IUCLID 6

Preuzmite svoj registracijski dosje iz sustava REACH-IT. Zatim ga uvezite u svoju bazu podataka IUCLID i izvucite podatke iz svojeg dosjea u skup podataka kako biste započeli s ažuriranjem svojeg dosjea.

Ako svi vaši dostavljeni podatci nisu dostupni u skupu podataka, obratite se nadležnom tijelu države članice u zemlji u kojoj je podnesena prijava kako biste ga zatražili.

 

3. Ažuriranje u svojstvu vodećeg podnositelja registracije

Zajednički dostavljeni podatci o vašoj tvari moraju ispunjavati zahtjeve obavješćivanja iz Uredbe REACH. Zajednički dostavljeni podatci za standardnu (potpunu) registraciju moraju ispunjavati barem zahtjeve za registraciju u količinskom rasponu od 1 do 10 tona godišnje.

Ako je vaš količinski raspon veći, dodatne potrebne podatke možete dostaviti zasebno (kao izuzeće). Kao prethodni podnositelj prijave NONS, podatci koje dostavljate zasebno mogu sadržavati odstupanja zbog toga što je tvar prethodno prijavljena u skladu s Direktivom 67/548/EEZ.

 

4. Ažuriranje u svojstvu člana podnositelja registracije

Ako za vašu tvar postoji zajednička dostava, trebate joj se pridružiti kao član podnositelj registracije. Nakon toga možete dostaviti ažuriranje u svojstvu člana podnositelja registracije.

se oslanjate na podatke koje je u okviru zajedničke dostave dostavio vodeći podnositelj registracije, potrebno je samo ažurirati vlastite podatke, kao što su sastav vaše tvari, proizvedene ili uvezene količine i uporabe tvari u vašem lancu opskrbe.

Ako se ne želite oslanjati na sve ili neke od podataka koje je u okviru zajedničke dostave dostavio vodeći podnositelj registracije, morat ćete sami dostaviti te podatke (kao izuzeće). Ako količine tvari koje trenutačno proizvodite ili uvozite ne dosežu sljedeći prag količinskog raspona, možete odstupiti od nekih zahtjeva obavješćivanja jer je tvar prethodno prijavljena u skladu s Direktivom 67/548/EEZ.

 

5. Ažuriranje na veći količinski raspon

Morate ažurirati registraciju ako količina tvari koju proizvodite ili uvozite doseže sljedeći prag količinskog raspona. Vremenski rok za ažuriranje možete pronaći na poveznici Poštujte rokove za ažuriranje.

Ažuriranje mora ispunjavati zahtjeve obavješćivanja iz Uredbe REACH i proći standardnu provjeru potpunosti za novi količinski raspon. Više ne možete primjenjivati odstupanja zbog toga što je tvar prethodno prijavljena u skladu s Direktivom 67/548/EEZ.

Za početak pošaljite upit ECHA-i i raspravite s ostalim supodnositeljima registracije.

 

6. Ažuriranje zahtjeva za povjerljivost

Provjerite je li za podatke iz vaše prijave za koje su države članice prihvatile povjerljivost u skladu s Direktivom 67/548/EEZ i dalje potrebno povjerljivo postupanje (zaštita tajnosti). Ako jest, to trebate navesti u svojem ažuriranju.

Ako zahtijevate povjerljivost novih informacija u svojem ažuriranju, morat ćete to obrazložiti i platiti pristojbu kao i svaki drugi podnositelj registracije.

Dodatne informacije o zahtjevima za povjerljivost (zaštitu tajnosti) u skladu s Uredbom REACH dostupne su u priručniku „Širenje informacija i povjerljivost u skladu s Uredbom REACH”.

Sljedeći alati IUCLID-a korisni su za pripremu ažuriranja:

  • alat za pregled širenja podataka simulira koji će podatci iz vašeg dosjea biti objavljeni na ECHA-inom mrežnom mjestu
  • alat za izračun pristojbi izračunava troškove vaših zahtjeva za povjerljivost i svih drugih pristojbi povezanih s vašom registracijom.

 

7. Ažuriranje radi obavješćivanja o prekidu proizvodnje ili uvoza

Ako više ne proizvodite ili ne uvozite tvar, morate obavijestiti ECHA-u o prestanku proizvodnje ili uvoza s pomoću funkcije „Cease manufacture or import” (Prestanak proizvodnje ili uvoza) koja je dostupna na stranici „Reference number page” (Referentni broj) tvari u sustavu REACH-IT.

Prestanak proizvodnje ili uvoza je reverzibilan – što znači da možete ponovno pokrenuti proizvodnju ili uvoz klikom na gumb, bez potrebe za ponovnom registracijom – osim ako ste prestali s proizvodnjom ili uvozom nakon što ste primili nacrt odluke o evaluaciji. Više informacija dostupno je u praktičnim vodičima „How to act in a substance evaluation” (Kako postupati u evaluaciji tvari) i „How to act in a dossier evaluation” (Kako postupati u evaluaciji dosjea).

How to update your previously notified substance related