Monitor the triggers for updating

Pratite okidače za ažuriranje, vrh

Unutar tvrtke potrebno je uspostaviti postupke, sustave i upozorenja s pomoću kojih ćete moći utvrditi kad trebate izmijeniti svoju registraciju. Na primjer, preporučuje se uspostaviti postupak za primanje i analizu povratnih informacija kupaca te za praćenje znanstvene literature o vašoj tvari.

Registracijski dosje potrebno je ažurirati u sljedećim slučajevima:

 • kad mijenjate sirovinu, postupak proizvodnje ili dobavljača pa shodno tome vaša tvar sada sadrži različite (opasne) nečistoće ili (manje) sastojke
 • kad mijenjate količinu uvoza ili proizvodnje tvari. Ako se količina poveća ili smanji iznad ili ispod praga količinskog raspona za koji ste registrirali svoju tvar, to morate navesti u svojem dosjeu.
  • Ako se količina poveća i prijeđe u sljedeći količinski raspon, potrebno je poslati upit ECHA-i radi usklađivanja s člankom 12. stavkom 2., što se u IUCLID-u naziva „Inquiry Type 4” (Vrsta upita 4). U svojem upitu trebate navesti koji su vam podatci potrebni za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja u višem količinskom rasponu. Na temelju odgovora ECHA-e o dostupnosti tih podataka možete razgovarati s ostalim supodnositeljima registracije o tome jesu li podatci već dostupni u zajedničkoj dostavi i kako im pristupiti, na primjer kupnjom odgovarajućeg odobrenja za pristup.
  • Provedbena tijela mogu smatrati nepodnošenje upita kršenjem članka 26. Uredbe REACH.
  • Ako nisu dostupni svi podatci potrebni za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja u vezi s vašom registracijom, trebate razmisliti o tome kako popuniti podatke koji nedostaju. Više informacija o strategiji za prikupljanje podataka možete pronaći u opisu 4. faze registracije „Koji su vam podatci potrebni”
 • kad doznate nove načine uporabe od svojih kupaca. U tom ćete slučaju možda trebati ažurirati i svoje izvješće o kemijskoj sigurnosti
 • kad trebate ažurirati podatke koji se odnose na svojstva vaše tvari, a koje ste zasebno dostavili (izuzeli) u okviru zajedničke dostave
 • kad vaš dobavljač mijenja formulu smjese koju uvozite. Ako tvar više nije uključena u smjesu, možda ćete morati prijaviti prestanak uvoza te tvari
 • kad doznate nove podatke o svojstvima tvari o kojima je potrebno obavijestiti supodnositelje registracije i vodećeg podnositelja registracije. Trebate se s njima dogovoriti o načinu ažuriranja zajednički dostavljenih podataka za registraciju.

Povjerljivost novih informacija u svojem dosjeu možete zatražiti tijekom ažuriranja registracije, ako se to odnosi na informacije koje ECHA prethodno nije objavila.