Organizirajte se sa supodnositeljima registracije

Kao potencijalni podnositelj registracije, možete se naći u dvije situacije:

  1. Ako registracija još nije podnesena, morate se organizirati zajedno s drugim potencijalnim supodnositeljima registracije i pripremiti zajedničku registraciju. Ako ste jedini podnositelj registracije za određenu tvar, postupak nastavljate sami.
  2. Ako zajednička registracija već postoji, morate se obratiti podnositeljima registracije i dogovoriti priključivanje njihovoj registraciji.

Ako za vašu tvar registracija još ne postoji, morate se dogovoriti s vašim supodnositeljima registracije o načinu rada i komunikaciji u okviru vašeg foruma za razmjenu informacija o tvarima (SIEF). Članovi SIEF-a moraju razmijeniti dostupne znanstvene podatke i odlučiti o tome kako će nadopuniti podatke koji nedostaju. Morate provesti raspravu o važnosti, pouzdanosti i prikladnosti dostupnih podataka. To može potrajati i mora biti obavljeno prije pripreme i podnošenja registracijskog dosjea. Naposljetku morate dogovoriti podjelu troškova.

Ako je vaša tvar već registrirana, pripremni je rad već vjerojatno obavljen. Morate se obratiti vodećem podnositelju registracije kako biste mogli postati članom zajedničkog podneska nakon dogovora o razmjeni podataka i podjeli troškova.

Podjela troškova

U skladu s Uredbom REACH, podjela troškova mora biti pravedna, transparentna i nediskriminacijska. Razmjena podataka osmišljena je tako da se podijele stvarni troškovi povezani s registracijom, a ne da bilo koja od strana ostvaruje dobit. Članovi SIEF-a moraju postići dogovor o podjeli troškova koji se odnose na podatke i troškova upravljanja SIEF-ovom.

ECHA-ina potpora

Kao posljednje moguće rješenje, u slučaju da se ne možete usuglasiti oko razmjene podataka i podjele troškova sa svojim supodnositeljima registracije, možete se obratiti ECHA-i koja može procijeniti vaš slučaj. To može, u određenim uvjetima, rezultirati pravom na upućivanje na relevantne podatke. Postupak rješavanja spora o razmjeni podataka ne naplaćuje se i može se provesti bez pravne potpore.