Collaborate with your co-registrants

Surađujte sa supodnositeljima registracije

Svi supodnositelji registracije imaju zajedničku odgovornost za ažuriranje zajednički dostavljenih podataka za registraciju. Oni obuhvaćaju informacije o fizikalno-kemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima tvari, njezinu razvrstavanju i označivanju te smjernice o sigurnoj uporabi.

Ako se ažuriranje odnosi na zajednički podnesene podatke, vodeći podnositelj registracije odgovoran je za ažuriranje registracije uime članova zajedničke dostave.

Radi lakše suradnje trebate sklopiti ugovor o suradnji. Osim toga, neka od ažuriranja nameću nove troškove pa je potrebno uspostaviti mehanizam u dogovoru sa supodnositeljima registracije o podjeli tih troškova.

Zajednički dostavljeni podatci moraju se ažurirati u formatu IUCLID, primjerice u sljedećim slučajevima:

  • ako postanete svjesni novih opasnih svojstava tvari, na primjer pri redovitom pregledu literature ili nakon obavijesti s novim informacijama koju je dostavio korisnik
  • ako je zajednički dostavljeno izvješće o kemijskoj sigurnosti potrebno ažurirati, na primjer, nakon otkrivanja novih uporaba tvari ili uporaba koje se ne preporučuju
  • ako se promijeni razvrstavanje i označivanje vaše tvari, na primjer, zbog izmjena Uredbe o razvrstavanju i označivanju (CLP) ili kad postanu dostupne nove informacije o opasnim svojstvima
  • ako tvrtka koja sudjeluje u zajedničkoj dostavi podataka poveća opseg proizvodnje i povećava količinski raspon. Ako informacije potrebne za registraciju većeg količinskog raspona još nisu dostupne u zajedničkoj dostavi, trebat će ih pripremiti i uključiti u dosje. Supodnositelji registracije moraju se dogovoriti o pristupu. Najmanje što trebate učiniti jest pitati sve podnositelje registracije koji sudjeluju u zajedničkoj dostavi imaju li kakve relevantne informacije ili namjeravaju li povećati količinski raspon
  • ako ECHA ili država članica zatraži dodatne informacije od supodnositelja registracije tijekom evaluacije spisa ili tvari. Supodnositelji registracije kojima je odluka upućena moraju se dogovoriti o pristupu u vezi s načinom ispunjavanja zahtjeva.