Ispitne metode OECE-a i EU-a

U pravilu se studije kojima se traže podaci o ekotoksičnosti, toksičnosti i fizičko-kemijskim svojstvima za REACH pripremaju korištenjem smjernica za ispitivanje. Te su službene smjernice odobrili OECD i EU.

Smjernice za ispitivanje ažuriraju se i proširuju novima zbog znanstvenog i regulatornog razvoja. ECHA na ovoj internetskoj stranici podnositeljima zahtjeva nudi podršku kroz upute o korištenju spomenutih smjernica u svrhu ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja propisanog Uredbom REACH. Na primjer, prema potrebi se opisuje uloga novih smjernica za ispitivanje u sklopu strategija ispitivanja. Ti su podaci dostupni prije formalnog ažuriranja ECHA-inih smjernica.

"Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti" mogu obuhvatiti nekoliko pojedinačnih smjernica. U tim je slučajevima potrebno konzultirati i smjernice uz informacije na ovoj stranici.

Ako postoje, u nastavku su navedene OECD-ove smjernice za ispitivanje kao i ispitne metode EU-a.

eu test guidelines - expandable

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer